+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

اطلاعات تماس

شرکت صنعتی معدنی مهرگستر چومالو

 

ایران - زنجان ، کیلومتر ۶ جاده بیجار - شهرک صنعتی تخصصی روی - انتهای خیابان بهره وری ۹- واحد معدن

+982432383183-6 (داخلی 270)

info.choomalou@zzkico.ir

www.choomalou.zzkico.ir

+982432383243

فرم ارتباط

اطلاعات شما

پیام شما

دی ان ان