+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

آسایشگاه

 

آسایشگاه

حدود ۳۰۰ متر مربع زیر بنا شامل آشپزخانه غذا خوری سلف سرویس
سرویس بهداشتی و حمام
اتاق دفتر مدیرت
اتاقهای اسکان نیروهای عملیاتی
موتورخانه جهت گرمایش

دی ان ان