+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

انبار ناریه

انبار ناریه

با ظرفیت ۱۰ تن مواد ناریه برای چاشنی تاخیری و امولایت در بخش مجزا
مجهز به سیستم دوربین‌مدار بسته و کنترل از راه دور

دی ان ان