+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

تعمیرگاه

تعمیرگاه

شامل بخشهای جوشکاری و برش کاری. ریل خم کنی . و کارگاه تعمیر و نگهداری ماین آلات حفاری و استخراج و موتورخانه

دی ان ان