+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

تونل تولید (استخراج)

 

تونل تولید (استخراج)

استخراج ماده معدنی در این معدن به صورت زیرزمینی و در ۳ افق صورت می پذیرد
در افق ۳ استخراج از طریق اوکلن (تونل شیبدار ۲۰ درجه)و سیستم ریل و واگن و حمل توسط دستگاه وینچ ۶۰ تنی انجام میگیرد .
در افق ۳ استخراج رگه ی ماده ی معدنی در ۶ سینه کار صورت میگیرد

دی ان ان