+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

پاسگاه پلیس

پاسگاه پلیس

ساختمان پاسگاه پلیس با ظرفیت ۷ نفر سرباز و ۳ نفر پرسنل رسمی
با واحدهای مجزای اتاق کار و مانیتورینگ دوربین های انبارک ناریه جهت کنترل.آسایشگاه . نمازخانه . سرویس بهداشتی و حمام . آشپزخانه و یک برجک نگهبانی در طبقه دوم
به همراه یک برجک مراقبت در کنار انبارک ناریه

دی ان ان